Na stiahnutie

Cenníky

Iskrištia plnené plynom

Ochrany meracích transformátorov

Ochrany pre fotovoltiku

Rôzne

Ochrany pre informačné technológie

Ochrany pre silnoprúdové rozvody

Ochrany pre veterné turbíny

Prepäťové ochrany plnené plynom

Výkresy pre projektantov

Legislatíva, normy, vyhlášky, štatistika, GDPR

Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom (I.L.P.A.)

nVent ERICO izolované zvody

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov