Kábel ERICORE

nVent ERICO Ericore vodič bez koncoviek

• Kábel s nízkou indukčnosťou a nízkou impedanciou určený na minimalizáciu nárastu napätia v dôsledku bleskových impulzov
• Viacnásobné izolované vrstvy vodičav znižujú potenciál bočných výbojov
• Vyžaduje hornú a dolnú ukončovaciu sadu

Pokyny týkajúce sa maximálnych povolených dĺžok nájdete v technickej podpore nVent ERICO, alebo v inštalačnej príručke.
Indukčnosť a kapacita sú na meter dĺžky.
Katalógový list nVent ERICO Ericore

WARNING
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.erico.com and from
your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent 's instructions and warnings may cause product
malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2020 nVent All rights reserved
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov