Príslušenstvo káblov ISONV

Zostava horného stožiaru pre káble ISONV - ISOMASTASSY
Materiál: polypropylén (čiapka), sklolaminát (stožiar), nerezová oceľ 304 (spojka) 

(priemer 50mm, dĺžka 2,5m)

Katalógový list

.

Spodný stožiar z nerezovej ocele ISONVMASTxx - dostupné dĺžky 1,1m; 2,4m; 3,7m 
(priemer 50mm)

Katalógový list

.

.

Spodný stožiar z nerezovej ocele s vývodom pre vodič - ISONVMASTAxx - dostupné dĺžky 1,1m; 2,4m; 3,7m
(priemer 50mm)

Katalógový list

.

.

Dolné ukončenie vodiča ISONV - súprava ISOTMNxxKITL

Katalógový list - pre vodič ISONV50

Katalógový list - pre vodič ISONV70

.

Horné ukončenie vodiča ISONV - súprava ISOTMNxxKITU

Katalógový list - pre vodič ISONV50

Katalógový list - pre vodič ISONV70

.

Horné ukončenie vodiča ISONV (mimo stožiaru) - súprava ISOTMNxxKITUA

Katalógový list - pre vodič ISONV50

Katalógový list - pre vodič ISONV70

.

Svorka pre ekvipotenciálne pospájanie - ISONVEBLxx

Katalógový list - pre vodič ISONV50

Katalógový list - pre vodič ISONV70

.

Adaptér pre spojenie ESE hlavice WAT Franklinplus s izolovaným vodičom ISONV - ISONV-WAT

Katalógový list

.

.

Betónová podpera pre vodič ISONV - ISONVBLOCK

Katalógový list 

.

Príchytka pre vodič ISONV - ISONVFS

Katalógový list

.

.

Príchytka na šikmé plechové strechy pre vodič ISONV - ISONVSEAM10

Katalógový list

.

.

.

Nerezový pásik pre upevnenie vodiča ISONV - ISONVSTRAP

Katalógový list

.

Svorka pre upevnenie vodiča ISONV pod trapézový plech strešnej krytiny - ISONVCORR10

Katalógový list

.

Svorka pre upevnenie vodiča ISONV pod strešnú krytinu- ISONVTILE

Katalógový list

.

Svorka pre upevnenie nerezového pásika - ISONVSTRAPC

Katalógový list

.

Svorka pre upevnenie nerezového pásika - ISONVSTRAPFS

Katalógový list

.

Odstupová konzola pre kotvenie stožiarov ISONV do steny - ISONVBKTxx
(odstupy: 15mm, 80mm, 200mm)

Katalógový list  pre konzolu ISONVBKT15
Katalógový list  pre konzolu ISONVBKT80
Katalógový list  pre konzolu ISONVBKT200

.

Odstupová konzola pre kotvenie stožiarov ISONV na oceľové nosníky - ISONVBKT50X50

(rozmer nosníka 50 x 50mm)

Katalógový list 

.

Odstupová konzola pre kotvenie stožiarov ISONV na vertikálne rúry  - ISONVBKTRxx

(odstupy: 50mm, 70mm)

Katalógový list  pre konzolu ISONVBKTR50
Katalógový list  pre konzolu ISONVBKTR70

.

Odstupová konzola pre kotvenie stožiarov ISONV na vertikálne rúry  - ISONVSTRAPBKT
(upevnenie konzoly na stožiar pomocou nerezového pásika)

Katalógový list 

.

Odstupová konzola pre kotvenie stožiarov ISONV  - ISONVSBKTXL
(pre montáž pod presah strechy)

Katalógový list 

.

Stojan pre kotvenie stožiarov ISONV - ISONVSTANDxx

Katalógový list  pre konzolu ISONVSTAND10
Katalógový list  pre konzolu ISONVSTAND15
Katalógový list  pre konzolu ISONVSTAND25

.

Betónová podpera pre stojan kotvenia stožiarov ISONV na ploché strechy - ISONVBLOCKSETx

Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET1
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET2
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET3
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET4
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET5

.

Betónová podpera pre stojan kotvenia stožiarov ISONV na šikmé strechy - ISONVBLOCKSETxK

Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET1K
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET2K
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET3K
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET4K
Katalógový list  pre konzolu ISONVBLOCKSET5K

.

Závitová tyč pre betónové podpery - ISONVRODxxxEXT

Katalógový list  pre konzolu ISONVROD200EXT
Katalógový list  pre konzolu ISONVROD240EXT
Katalógový list  pre konzolu ISONVROD270EXT
Katalógový list  pre konzolu ISONVROD300EXT

.

Hlavica nástroja na odizolovanie konca vodiča ISONV - ISONVSTRIPxx

Katalógový list - pre vodič ISONV50
Katalógový list - pre vodič ISONV70

.

Rukoväť nástroja na odizolovanie konca vodiča ISONV - ISONVSTRIPT

Katalógový list 

.

Vymeniteľné čepele do hlavice ISONVSTRIPxx  - ISONVSTRIPBL

Katalógový list 

.

Kufrík pre odizolovacie náradie - ISONVSTRIPCS

Katalógový list

.

Mechanické počítadlo zásahov blesku LEC IV

Katalógový list

.

.

Mechanické počítadlo zásahov blesku LEC IV R
vrátane diaľkového monitorovania bleskových zásahov

Katalógový list

.

Digitálne počítadlo zásahov blesku LEC V

Katalógový list

.

.

Multifunkčná svorka nerezová MPSC404SSA 

Katalógový list

.

.

 Inštalačné detaily

 POLOŽKY ZOSTAVY ZVODOVÉHO VODIČA

Katalógový list

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Montážna príručka izolovaných vodičov ISOnV.

 PDF súbor v slovenskom jazyku na vyžiadanie.

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov