Ochrana pred bleskom a prepätím

Blesk

Aktívny bleskozvod je atmosferické vysoko pulzujúce napäťové zariadenie vo vyhotovení z nerezovej ocele, neobsahujúce žiadne rádioaktívne ani elektrické napäťové zariadenie. Air terminál vysiela vysoko pulzujúci napäťový signál s presne určenou a riadenou frekvenciou a amplitúdou. V čase búrky získava svoju energiu z okolitého elektrického poľa. Výsledkom tejto činnosti je zachytenie výboja blesku, jeho riadené zvedenie do určeného miesta uzemnenia a vytvorenie ochranného priestoru nad chránenými objektami.

Systém WAT Franklinplus je nová technológia v produkcii aktívnych bleskozvodov vyvinutá v USA ako vysoko sofistikované elektronické zariadenie, založené na výskumných poznatkoch v odbore plazmových technológií s využitím elektroniky laserových technológií – významne sa zvyšuje presnosť a spoľahlivosť. Vďaka robustnej konštrukcii sú aktívne bleskozvody WAT Franklinplus schopné bezchybnej funkcie i vo veľmi nepriaznivých klimatických podmienkach po celú dobu životnosti 50 rokov. Aktívne bleskozvody WAT Franklinplus sú vyrábané v Európskej Únii a sú certifikované v súlade s normami NF C 17-102:2011.

Výhody

  • zabránenie tvorby vedľajších výbojov pri údere blesku
  • minimálne narušenie strešnej krytiny a konštrukcie objektov
  • bezproblémové zakomponovanie zberných vedení a zvodov do modernej architektúry budov
  • vysoké zabezpečenie elektrického a elektronického vybavenia budov
  • minimalizácia rozsahu montážnych prác
  • minimalizácia nákladov na opravy, údržbu a revízie
  • menší rozsah zemných prác v občianskej zástavbe
  • bezúdržbová prevádzka
čítať viac
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov