El-Projekt.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Na našej stránke používame súbory Cookies pre plnohodnotné využitie obsahu, analýzu návštev a prispôsobenie reklám. Pokračovaním návštevy na našom webe nám dávate súhlas na zhromažďovanie údajov a to aj mimo neho prostredníctvom Cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Bližšie informácie o súboroch Cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Ochrana pred bleskom a prepätím

LeutronVýrobky firmy LEUTRON - hermeticky zatavené, plnené inertným plynom, vysoko výkonné izolačné iskrištia - sú preslávené a ponúkajú výraznú bezpečnosť a spoľahlivosť. Sofistikované produkčné procesy, ako napríklad vysoká teplota spájkovania a vákuová technika, ponúkajú maximum bezpečnosti a dlhú životnosť. Know-how, založený na množstve dlhoročných skúseností, umožňuje udržať Vaše zariadenie a elektrické prístroje v trvalej prevádzke napriek interferenciám z okolitých priemyslových aktivít a chráni Vás pred prerušením činnosti počas silných búrok.

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov