SW pre projektantov

Firma El-Projekt Košice je oficiálnym distribútorom všetkých produktov firmy ASTRA MS Software s.r.o. Zlín, ČR na území Slovenskej republiky.

Zoznam ponúkaných programov nájdete na adrese autorskej firmy ASTRA MS Software s.r.o. : www.astrasw.cz

Na tejto stránke nájdete:

  • podrobný popis ponúkaných programov
  • možnosť stiahnutia demoverzií ponúkaných programov
  • možnosť stiahnutia prospektov ponúkaných programov vo formáte pdf
  • aktualizácie programov (pre registrovaných klientov)
  • údaje pre výrobcov a predajcov elektrotechnických výrobkov (ponuka reklamy ich výrobkov v databázach našich programov)
  • informácie o pripravovaných školeniach a seminároch
  • aktuálne cenníky

Pre projektantov

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov