Software - Aktívne bleskozvody

KERAUN 3 – Aktívne bleskozvody
Program pre výpočet aktívnych bleskozvodov
 podľa normy NF C 17-102:2011


Úplne nová verzia programu Keraun v programovom prostredí BuildingDesign, navrhnutá na pohodlnú a efektívnu prácu, ponúkajúca komfortnejšie užívateľské prostredie a výstupy.

Nová verzia programu prináša hlavne :
- možnosť voľby úrovne ochrany LPL
- podpora vytvárania objektov pravidelných i nepravidelných tvarov, ako aj podpora oblých telies
- možnosť načítania výmenných grafických súborov formátu DXF a práce s nimi
- podpora vytvárania objektov s väzbou na CAD i bez nej
- podpora zadávania kontrolných bodov pri výpočte ochranného pásma 
- kontrola minimálneho prevýšenia kontrolných bodov pri výpočte ochranného pásma (min. 2m)
- výpočty polomerov ochrany aktívnych bleskozvodov v súlade s platnou normou
- možnosť redukcie výkonu aktívneho bleskozvodu o 40%
  (zmenšenie polomeru bezpečnostným koeficientom)
- výpočet vzdialeností kontrolných bodov od aktívneho bleskozvodu, výpočet polomeru ochrany a presahu
- zobrazenie tabuľky kontrolných bodov, zobrazenie kontrolných bodov na objekte
- podpora výpočtu elektrickej izolácie aktívneho bleskozvodu (dostatočná vzdialenosť s)
- podpora vytvárania špecifikácie materiálu výberom položiek z databázy vrátane zobrazenia ich fotografií
- podpora tlače výsledkov vrátane 3D, resp. 2D pohľadov na objekt a ochranného pásma

Z ďalších vlastností programu uvádzame :
 - intuitívne ovládanie, ktoré zvládne skoro aj úplný laik
- program je integrovaný do prostredia modelára BuildingDesign
- jednoduchá manipulácia s pohľadom na vytváraný model budovy vrátane rotácie pohľadu
- možnosť súčasného vytvorenia budovy a kontrolných bodov výpočtu ochranného pásma
- podpora zobrazenia modelu v 2D, resp. 3D
- možnosť otvárania viacerých projektov súčasne
- automatická aktualizácia programu i databázy
- jednoduchá možnosť voľby jazyka užívateľského rozhrania (momentálne slovenčina a čeština)

Návod, podpora a školenie
Súčasťou inštalácie programu je užívateľská príručka vo formáte PDF. Príručka obsahuje popis základných krokov na vytvorenie projektu a správny výpočet aktívneho bleskozvodu. Príručku otvoríte po spustení programu BuildingDesign kliknutím na ikonu so symbolom , alebo si ju môžete stiahnuť tu.

Ďalej sú k dispozícii inštruktážne videá s ukážkami práce s programom.
Video č. 1 (úvodné oboznámenie sa s programom, riešenie ochrany rodinného domu) si môžete pozrieť tu.

Video č. 2 (výrobná hala - kreslenie objektu z výkresu formátu DXF, ochrana haly) si môžete pozrieť tu.

Školenie je možné dohodnúť individuálne, resp. cez Internet s pomocou programov TeamViewer a Skype.

Cenník

Počet licencií Cena licencie (bez DPH Zľava (%)
1 120,00 € -----
2 102,00 € 15
3 96,00 € 20
4 90,00 € 25
5 až 9 84,00 € 30
10 a viac 72,00 € 40
Upgrade z Keraun 2.01 a vyšší 75,00 € -----
Samotný program KERAUN 3 vr. programového prostredia BuildingDesign si môžete stiahnúť tu.

Program bol vytvorený v spolupráci s firmou ASTRA MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

Radi uvítame nápady, návrhy a pripomienky, ktoré prispejú ku zvýšeniu kvality programu. 

Objednávka programu KERAUN

Nemám IČ DPH
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov