Príslušenstvo káblov ERICORE

Hliníkové stožiare ALUMxM  - dostupné dĺžky 3,4,5,6m
(priemer 69,9mm; hrúbka steny 4mm)

Katalógový list

.

Hliníkové stožiare so základňou MBMASTxM - dostupné dĺžky 3,4,5,6m
(priemer 69,9mm; hrúbka steny 4mm)

Katalógový list

.

Dolné ukončenie - súprava ERICORE/LTKIT/A

Katalógový list

Montážna príručka

.

.

Horné ukončenie - súprava ERICORE/UTKIT/B

Katalógový list

Inštruktážne video montáže horného ukončenia kábla ERICORE

Montážna príručka

.

Horné továrenské ukončenie - ERICORETRMIS   (interná) 
Katalógový list

Horné továrenské ukončenie - ERICORETRMOS (externá)
Katalógový list

.

.

.

.

.

.

Sklolaminátový stožiar FRP  ERICORE - dostupné dĺžky 2m, 4,6m
(priemer 68mm; hrúbka steny 4mm; farba 2m - biela/čierna, 4,6m - čierna)

Katalógový list

.

Súprava na ukotvenie stožiarov GUYKITxM/GRIP - dostupné pre stožiare 4m, 7m

Katalógový list

.

.

Krúžok na stožiar pre kotvenie GUYRING

Katalógový list

.

.

Spojka sklolaminátových a Al stožiarov ILCOUPL

Katalógový list

.

.

Adaptér pre spojenie hlavice WAT Franklinplus so stožiarom FRP - WATADBUTT

Katalógový list

.

.

Mechanické počítadlo zásahov blesku LEC IV

Katalógový list

.

.

Mechanické počítadlo zásahov blesku LEC IV R
vrátane diaľkového monitorovania bleskových zásahov

Katalógový list

.

.

Digitálne počítadlo zásahov blesku LEC V

Katalógový list

.

.

Multifunkčná svorka nerezová MPSC404SSA 

Katalógový list

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov