Produkty

Pre uľahčenie výberu vhodnej ochrany z produkcie firmy LEUTRON Vám poslúži príručka rýchlej voľby. Nájdete ju v časti Na stiahnutie v kapitole "Rôzne".

Nové SPD s vymeniteľnými modulmi

Nové SPD s vymeniteľnými modulmi

Nové moduly SPD firmy LEUTRON pre silnoprúdové i slaboprúdové aplikácie s vymeniteľnými modulmi nájdete v katalógu "nové SPD LEUTRON_2013_EN" v časti Na stiahnutie v kapitole Rôzne.
Prepäťová ochrana

Prepäťová ochrana

 • stredná a jemná ochrana

Vojvodičová (1 pár) alebo trojvodičová signálna a dátová ochrana vedenia s dolným priepustným filtrom.
Prepäťová ochrana pre DC pracovné napätia od 6 V až 150 V s odolnosťou voči impulzným výbojovým prúdom 20 kA (8/20 µs).

 • vysoko výkonná bleskoistka
 • pripevnenie priamo na montážnu dosku alebo na 35 mm lište DIN
 • prevádzkový prúd až do 0,5 A

Bližšie informácie nájdete v katalógových listoch ochrán v časti Na stiahnutie.

Prepäťová ochrana

Prepäťová ochrana

 • hrubá, stredná a jemná ochrana
 • hrubá ochrana

Prepäťová ochrana pred bleskom pre dátové a signálne linky s odolnosťou proti impulzným prúdom 5 kA (10/350 µs). Vhodná pre inštalácia v zónach 0A-1 podľa zónovej koncepcie ochrany pred bleskom normy IEC 61312. Je tu možnosť voľby medzi jednostupňovou alebo dvojstupňovou ochranou elektronických obvodov s dolným priepustným filtrom.

 • kategória T1 (B) trieda I
 • všeobecné použitie
 • nominálny impulzný výbojový prúd 5 kA (10/350 µs)
 • prevádzkový prúd až do 1,5 A
 • montáž priamo na montážnu dosku, alebo na 35 mm lištu DIN
 • vodič uzemnenia (PE) pre ohybné vodiče o priereze max. 6 mm²
 • vysoko výkonná bleskoistka plnená plynom + supressorové diódy

Ochrany pre informačné technológie

TRIEDA I+II+III - PowerPro PP BCD

TRIEDA I+II+III - PowerPro PP BCD

Kombinovaný modulový viacpólový zvodič bleskových prúdov (LEMP) a prepäťová ochrana (SEMP) elektrických rozvodných sústav nízkeho napätia pre priemyselné, komerčné a privátne použitie. Vhodná pre inštalácia v zónach 0A-2 podľa zónovej koncepcie ochrany pred bleskom normy IEC 61312.

 • pripravená na použitie, modulárna "všetko v jednom" ochranná jednotka
 • hermeticky zatavené, zabudované, vzácnym plynom plnené izolované iskrište
 • žiadny otvor pre odfuk, t.j. nevyžadujú žiadne ochranné vzdialenosti pri inštalácii
 • impulzy až do 100 kA (10/350 µs)
 • vysoká zhášacia kapacita následných skratových elektrických prúdov
 • vysoký izolačný odpor Riso > 10 GΩ
 • ochranná úroveň od < 0,75kV do 1,0kV
 • možné V-zapojenie cez viacfunkčné svorky
 • žiadne zvodové prúdy, t.j. dovoľuje inštaláciu zvodičov pred elektromery
 • voliteľný diaľkový signalizačný kontakt (FM)
 • maximálna funkčná použiteľnosť
 • vysoký TOV odpor
 • funkčnosť nezávislá od atmosférického tlaku vzduchu a vlhkosti okolia

Bližšie informácie nájdete v katalógových listoch ochrán v časti Na stiahnutie.

TRIEDA I+II - PowerPro PP BC

TRIEDA I+II - PowerPro PP BC

Kombinovaný modulový viacpólový zvodič bleskových prúdov (LEMP) a prepäťová ochrana (SEMP) elektrických rozvodných sústav nízkeho napätia pre priemyselné, komerčné a privátne použitie. Vhodná pre inštalácia v zónach 0A-2 podľa zónovej koncepcie ochrany pred bleskom normy IEC 61312.

 • pripravená na použitie, modulárna "všetko v jednom" ochranná jednotka
 • hermeticky zatavené, zabudované, vzácnym plynom plnené izolované iskrište
 • žiadny otvor pre odfuk, t.j. nevyžadujú žiadne ochranné vzdialenosti pri inštalácii
 • impulzy až do 100 kA (10/350 µs)
 • vysoká zhášacia kapacita následných skratových elektrických prúdov
 • vysoký izolačný odpor Riso > 10 GΩ
 • ochranná úroveň ≤ 2,0kV
 • možné V-zapojenie cez viacfunkčné svorky
 • žiadne zvodové prúdy, t.j. dovoľuje inštaláciu zvodičov pred elektromery
 • voliteľný diaľkový signalizačný kontakt (FM)
 • maximálna funkčná použiteľnosť
 • vysoký TOV odpor
 • funkčnosť nezávislá od atmosférického tlaku vzduchu a vlhkosti okolia

Bližšie informácie nájdete v katalógových listoch ochrán v časti Na stiahnutie.

TRIEDA I - PowerPro PP B

TRIEDA I - PowerPro PP B

kategória T1,T2,T3 (B,C,D); trieda I, I+II, I+II+III

Kombinovaný modulový viacpólový zvodič bleskových prúdov (LEMP) a prepäťová ochrana (SEMP) elektrických rozvodných sústav nízkeho napätia pre priemyselné, komerčné a privátne použitie. Vhodná pre inštalácia v zónach 0A-2 podľa zónovej koncepcie ochrany pred bleskom normy IEC 61312.

 • pripravená na použitie, modulárna "všetko v jednom" ochranná jednotka
 • hermeticky zatavené, zabudované, vzácnym plynom plnené izolované iskrište
 • žiadny otvor pre odfuk, t.j. nevyžadujú žiadne ochranné vzdialenosti pri inštalácii
 • impulzy až do 100 kA (10/350 µs)
 • vysoká zhášacia kapacita následných skratových elektrických prúdov
 • vysoký izolačný odpor Riso > 10 GΩ
 • ochranná úroveň ≤ 4,0kV
 • možné V-zapojenie cez viacfunkčné svorky
 • žiadne zvodové prúdy, t.j. dovoľuje inštaláciu zvodičov pred elektromery
 • voliteľný diaľkový signalizačný kontakt (FM)
 • maximálna funkčná použiteľnosť
 • vysoký TOV odpor
 • funkčnosť nezávislá od atmosférického tlaku vzduchu a vlhkosti okolia

Ochrany pre silnoprúdové rozvody

Ochrana meracích transformátorov

Ochrana meracích transformátorov

Blesková a prepäťová ochrana pre 1A resp. 5A cievky v prúdových meracích transformátoroch.

Bližšie informácie nájdete v katalógových listoch ochrán v časti Na stiahnutie.

Prepäťové ochrany plnené plynom

Prepäťové ochrany plnené plynom

Atmosferické výboje, indukčné interferencie, statická elektrina alebo priamy kontakt s vysokonapäťovými vodičmi môže provokovať krátkodobé prepäťové vlny, ktoré sú naindukované do telekomunikačných liniek, alebo akýkoľvek druhov procesov, následkom toho môžu byť rušené alebo zničené elektrické alebo elektronické inštalácie.

Bližšie informácie nájdete v katalógových listoch ochrán v časti Na stiahnutie.

Iskrištia plnené vzácnym plynom

Iskrištia plnené vzácnym plynom

Leutron iskrištia sú zhotovené a správne skonštruované z vysokokvalitných komponentov zmontovaných pomocou vákuovej technológie a inými špeciálnymi procesmi. Garantujú spoľahlivú ochranu ľudí a majetku cez ich vysokú výbojovú kapacitu a dlhú životnosť. Bližšie informácie nájdete v katalógových listoch ochrán v časti Na stiahnutie.

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov