Káble ISONV

ISOnV Izolovaný zvod - ISONV50


Izolovaný zvodový vodič ISOnV je špeciálny zvodový vodič ochrany pred bleskom, ktorý počas prevádzky môže byť vystavený impulzným prúdom až do 200 kA. ISOnV je navrhnutý a testovaný na reguláciu separačnej vzdialenosti a elektrického oblúka. Polovodivá vonkajšia vrstva sa používa na minimalizáciu gradientov napätia za bleskových podmienok.
.

• Poskytuje ochranu zariadenia proti úderu blesku poskytnutím izolovanej cesty k zemi prostredníctvom ekvivalentnej vzdialenosti

Ukončenie kábla osobitne objednanými ukončovacími súpravami

 Číslo dielu ISONV50
Materiál Meď, Polyetylén
V súlade s IEC® TS 62561-8
Impulzný prúd (Iimp) 200 kA 10/350 µs
Ekvivalentná separačná vzdialenosť 50 / 100 cm (vzduch / betón,tehla)
Prierez 35 mm2
Priemer 21 mm
Certifikácia ATEX Declaration ERICO ISOnV50/ISOnV70, EU Directive 94/9/EC
Štandardné balené množstvo 1 kus
UPC 78285698376
EAN-13 0782856983767

Dostupné s prírastkom 1m až do 1000m

Katalógový list ISOnV50

ISOnV Izolovaný zvod - ISONV70


Izolovaný zvodový vodič ISOnV je špeciálny zvodový vodič ochrany pred bleskom, ktorý počas prevádzky môže byť vystavený impulzným prúdom až do 200 kA. ISOnV je navrhnutý a testovaný na reguláciu separačnej vzdialenosti a elektrického oblúka. Polovodivá vonkajšia vrstva sa používa na minimalizáciu gradientov napätia za bleskových podmienok.
.

• Poskytuje ochranu zariadenia proti úderu blesku poskytnutím izolovanej cesty k zemi prostredníctvom ekvivalentnej vzdialenosti

Ukončenie kábla osobitne objednanými ukončovacími súpravami

 Číslo dielu ISONV70
Materiál Meď, Polyetylén
V súlade s IEC® TS 62561-8
Impulzný prúd (Iimp) 200 kA 10/350 µs
Ekvivalentná separačná vzdialenosť 70 / 140 cm (vzduch / betón,tehla)
Prierez 35 mm2
Priemer 23 mm
Certifikácia ATEX Declaration ERICO ISOnV50/ISOnV70, EU Directive 94/9/EC
Štandardné balené množstvo 1 kus
UPC 78285698377
EAN-13 0782856983774

Dostupné s prírastkom 1m až do 1000m

Katalógový list ISONV70

IEC is a registered trademark of the International Electrotechnical Commission.

WARNING
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.erico.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent 's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2020 nVent All rights reserved
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov