Ďalej ponúkame

 • návrhy a výpočty ochranných sústav aktívneho bleskozvodu podľa NF C 17-102:2011
 • výpočet rizika podľa normy podľa normy NF C 17-102:2011, resp. podľa STN EN 62305-2:2013
 • prepracovanie projektov klasického bleskozvodu s použitím aktívnych bleskozvodov
 • školenia projektantov na projektovanie ochrany objektov pomocou aktívnych bleskozvodov
 • školenia montérov na montáže aktívnych bleskozvodov vr. kotviaceho materiálu a uzemnenia
 • poradenské služby a konzultácie pre architektov, investorov, stavebníkov, projektantov, montážnikov, revíznych technikov, apod.
 • spracovanie odborných posudkov, cenových kalkulácií - porovnanie nákladov klasických a aktívnych bleskozvodov
 • kompletné dodávky vonkajšej protibleskovej sústavy vrátane uzemnenia, dodávky bleskozvodov stavieb „na kľúč“
 • vykonávanie funkčných skúšok aktívnych bleskozvodov typu WAT Frankliplus testovacím prístrojom WATCONTROL® II podľa normy NF C 17-102:2011
 • požičiavanie testovacieho prístroja  WATCONTROL® II na vykonávanie funkčných skúšok revíznym technikom, montážnym firmám apod.
 • vykonávanie revízií aktívnych bleskozvodov, ako aj vykonávanie revízií uzemnenia aktívnych bleskozvodov
 • poskytovanie štandardnej 7-ročnej záruky na dodávané aktívne bleskozvody
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov