Novinky

Nové hlavice s diaľkovým meraním

Nové hlavice WAT Franklinplus s diaľkovým meraním (testovaním) elektroniky hlavice

Od 1.1.2022 máme v našej ponuke novinku - hlavice WAT Franklinplus W10+ až W60+.

Hlavice W10+ až W60+ sú vybavené modulom diaľkového merania DMW s pripojovacím konektorom s krytím IP67 na spodnej časti tela hlavice (viď obrázok).

Kábel diaľkového merania DMK sa dodáva v klientami požadovanej dĺžke od hlavice až po uvažované miesto dolného ukončenia kábla. Kábel má parametre umožňujúce ich uloženie v súbehu so zvodmi. Dolný koniec kábla musí byť umiestnený do 1m od zvodu - vyžaduje to pripojenie kábla a zvodu ku testovaciemu prístroju WATCONTROL® II.

Kábel DMK je ukončený špeciálnymi priemyselnými konektormi s krytím IP67, dolný konektor je uložený v plastovej škatuli s krytím IP66 (konektory a škatuľa sú súčasťou dodávky kábla).

Nové hlavice W10+ až W60+ sú určené pre osadenie na exponovaných miestach budov a objektov, kde je obtiažny prístup ku testovaniu hlavice, ako sú napr. veže kostolov, vežičky zámkov, kaštieľov, veže hradov, vysoké komíny, vysoké stožiare, komíny v priemyselných areáloch, atď.

Parametricky a rozmerovo sú nové hlavice W10+ až W60+ úplne zhodné s jestvujúcimi hlavicami W10 až W60.

Zoznam noviniek

Nové hlavice s diaľkovým meraním
Nové hlavice s diaľkovým meraním
PF 2022
PF 2022
Ponuka programov pre výpočty
Ponuka programov výpočtov podľa NF C 17-102:2011
Zákaznícky servis - aktualizácia 2020
Služby pre našich zákazníkov - aktualizácia 2020
BURJ KHALIFA - DUBAI
Viete kde vo svete je najvyššie položené testovacie miesto aktívnych bleskozvodov ESE ? Prečítajte si krátky článok.
Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019
Prehľad požiarov spôsobených v SR v rokoch 2010-2019, ktorý sme obdržali od: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava; oddelenie analytické a expertízne
Búrka 117 km od severného pólu
Búrka 117 km od severného pólu
ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom
Príspevky a prednášky zo sympózií ILPA
NF C 17-102:2011
Reakcia autorov normy NF C 17-102 na publikovaný článok G. Krescanka ku výpočtu ochranného pásma E.S.E.
Zlepšenie zákazníckeho servisu 4.10.2018
Zavádzame nové služby pre našich zákazníkov
Príručka pre projektantov 2018 22.6.2018
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Aktualizované stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov