Novinky

25 anniversary

Vážení obchodní partneri, kolegovia projektanti, montážnici, revízni technici, 
oslávte s nami 25. výročie založenia firmy El-Projekt Košice.
Za tých 25 rokov je za nami množstvo práce, úsilia, námahy a potu, ale aj radosti a hrdosti z dobre vykonanej práce. Nebolo to vždy jednoduché, dobré roky sa striedali so zlými a nie vždy sme videli našu budúcnosť v jasných farbách. Tažkosti sme prekonali, s úlohami sme sa popasovali a kráčame ďalej. Aj vďaka Vám sme tie roky úspešne fungovali a do budúcnosti hľadíme s optimizmom. Vynaložíme ešte viac úsilia, aby sme vzájomne prospešnou spoluprácou napredovali spoločne vpred.
                                               Ďakujeme.                                Ing. Michal Krempa, majiteľ
Pri príležitosti 25. výročia založenia firmy poskytneme od 1.3.2017 do 31.3.2017 na všetky objednávky aktívnych bleskozvodov a ich príslušenstva zľavu 25% !!!
Ďalej Vás chceme s radosťou informovať, že od 1.3.2017 predlžujeme záruku na aktívne zachytávače WAT Franklinplus ® z doterajších 5 rokov na 7 rokov.
To všetko je možné vďaka použitiu najmodernejších elektronických komponentov vyvinutých v USA (NASA) použitých v elektronike hlavíc zachytávačov, ako aj vďaka zdokonaleniu systému kontroly kvality výroby a procesov testovania hlavíc.

Zoznam noviniek

PF 2024
PF 2024
PF 2023
PF 2023
Nové hlavice s diaľkovým meraním
Nové hlavice s diaľkovým meraním
PF 2022
PF 2022
Ponuka programov pre výpočty
Ponuka programov výpočtov podľa NF C 17-102:2011
Zákaznícky servis - aktualizácia 2020
Služby pre našich zákazníkov - aktualizácia 2020
BURJ KHALIFA - DUBAI
Viete kde vo svete je najvyššie položené testovacie miesto aktívnych bleskozvodov ESE ? Prečítajte si krátky článok.
Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019
Prehľad požiarov spôsobených v SR v rokoch 2010-2019, ktorý sme obdržali od: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava; oddelenie analytické a expertízne
Búrka 117 km od severného pólu
Búrka 117 km od severného pólu
ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom
Príspevky a prednášky zo sympózií ILPA
NF C 17-102:2011
Reakcia autorov normy NF C 17-102 na publikovaný článok G. Krescanka ku výpočtu ochranného pásma E.S.E.
Zlepšenie zákazníckeho servisu 4.10.2018
Zavádzame nové služby pre našich zákazníkov
Príručka pre projektantov 2018 22.6.2018
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Aktualizované stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov