Novinky

BURJ KHALIFA - DUBAI

Najvyšším miestom na svete, kde sa testuje technológia ESE a súčasne chráni objekt pre atmosférickými prepätiami,
je budova BURJ KHALIFA v Dubaji.

Na vrchole kovovej rúry hrotu veže BURJ KHALIFA je vo výške viac ako 828m osadený aktívny zachytávač (technológia ESE) francúzskeho výrobcu DUVAL MESSIEN typ SATELIT® 3-60 (60µs). 

Hlavica je osadená na nerezovej tyči (na obrázku je tyč vľavo v strede - hlavicu nevidieť), na tyči je ďalej inštalovaná anténa systému detekcie búrok STORMDETEC a nižšie je osadené počítadlo zásahov blesku s prenosom dát o parametroch zachyteného blesku.

Pravidelne sa vykonáva kontrola hlavice vrátane výmeny napájacej batérie NiMH 4,8V 800mAh v samotnej hlavici.

Ako vidíte na ďalšej fotke, na hrote hlavice sú viditeľné stopy po zásahoch bleskov.

A tu je hlavica v plnej paráde...

Systémová ochrana technológie ESE úspešne odoláva bleskovým zásahom a spoľahlivo chráni najvyšší objekt sveta
už od januára 2010. Pre zvedenie energie zásahov blesku slúži samotná oceľová konštrukcia veže, ktorá vytvára tkzv. Faradayovu klietku. Konštrukcia veže je navrhnutá tak, že spoľahlivo zachytáva aj bočné zásahy blesku do budovy. Namerané dáta sa po spracovaní vyhodnocujú a slúžia ako podklad pre vedcov v rámci výskumu búrok a zásahov bleskov do extrémne vysokých objektov.

Čo Vy na to - vážení odporcovia aktívnych bleskozvodov ?

Zoznam noviniek

PF 2024
PF 2024
PF 2023
PF 2023
Nové hlavice s diaľkovým meraním
Nové hlavice s diaľkovým meraním
PF 2022
PF 2022
Ponuka programov pre výpočty
Ponuka programov výpočtov podľa NF C 17-102:2011
Zákaznícky servis - aktualizácia 2020
Služby pre našich zákazníkov - aktualizácia 2020
BURJ KHALIFA - DUBAI
Viete kde vo svete je najvyššie položené testovacie miesto aktívnych bleskozvodov ESE ? Prečítajte si krátky článok.
Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019
Prehľad požiarov spôsobených v SR v rokoch 2010-2019, ktorý sme obdržali od: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava; oddelenie analytické a expertízne
Búrka 117 km od severného pólu
Búrka 117 km od severného pólu
ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom
Príspevky a prednášky zo sympózií ILPA
NF C 17-102:2011
Reakcia autorov normy NF C 17-102 na publikovaný článok G. Krescanka ku výpočtu ochranného pásma E.S.E.
Zlepšenie zákazníckeho servisu 4.10.2018
Zavádzame nové služby pre našich zákazníkov
Príručka pre projektantov 2018 22.6.2018
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Aktualizované stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov