El-Projekt.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Na našej stránke používame súbory Cookies pre plnohodnotné využitie obsahu, analýzu návštev a prispôsobenie reklám. Pokračovaním návštevy na našom webe nám dávate súhlas na zhromažďovanie údajov a to aj mimo neho prostredníctvom Cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Bližšie informácie o súboroch Cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Novinky

Zákaznícky servis - aktualizácia 2020

Služby pre zákazníkov -  aktualizácia 2020. 


Neustále rozširujeme v jednotlivých krajoch SR naše "pobočky", ktorých hlavnou úlohou bude poskytovanie testovacieho prístroja WATCONTROL® II pre vykonávanie funkčných skúšok hlavíc WAT Franklinplus.

Testovací prístroj bude k dispozícii revíznym technikom, správcovským firmám, správcom budov, ale aj vlastníkom nehnuteľností s nainštalovaným aktívnym bleskozvodom WAT Franklinplus

Takto chceme dosiahnuť stav, aby bol testovací prístroj vždy pripravený pre našich zákazníkov, keď príde čas vykonania periodickej revízie aktívneho bleskozvodu (resp. revízie po zásahu bleskom). Skráti sa tak čas a vzdialenosť dostupnosti testovacieho prístroja pre zákazníkov. 

K dispozícii sú testovacie prístroje WATCONTROL® II s testovacou sondou a teleskopickou tyčou dĺžky 4,8m. Výhodou tejto zostavy testera je fakt, že nie je potrebné demontovať jestv. aktívne bleskozvody - zostavy do dĺžky 6m sa testujú nasadením sondy na hlavicu bez jej demontáže.

Od 2.7.2018 je našou prvou "pobočkou" firma Fin-PP s.r.o. Trnava so sídlom prevádzky v Šamoríne.

Fin-PP s.r.o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Prevádzka : Priemyselná cesta č. 4, 931 01 Šamorín
Konateľ : p. Adrián Lupán
+421 940 706 725
lupan@finppsro.sk

Predpokladaný záber firmy :

- Bratislavský kraj
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj

Od 18.8.2018 má ďalšia spolupracujúca firma od nás zakúpený testovací prístroj WATCONTROL® II :

ETT s.r.o.
Malženická 3

917 01 Trnava

Ing. Ján Bisuda – konateľ
+421 905 897 713

jan.brisuda@gmail.com

Predpokladaný záber firmy :
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj

Oficiálne od 30.8.2018 má firma SOSTA, s.r.o. Liptovský Mikuláš od nás dlhodobo vypožičaný testovací prístroj WATCONTROL® II

SOSTA, s.r.o.
Nábrežie 4. apríla 1868/19
031 01 Liptovský Mikuláš
Konateľ : p. Stanislav Šotník
0905 553 404

sosta@sosta.sk

Predpokladaný záber firmy :
- Banskobystrický kraj

- Prešovský kraj

Oficiálne od 21.3.2019 má firma BM elektro, s.r.o. Banská Bystrica od nás dlhodobo vypožičaný testovací prístroj WATCONTROL® II


BM elektro, s.r.o.
Nábrežie 4. apríla 1868/19
974 05 Banská Bystrica

Konateľ : p. Bohuš Žila
0905 380 493; 0918 407 155
info@bmelektro.sk

Predpokladaný záber firmy :
- Banskobystrický kraj

- Žilinský kraj

Oficiálne od 17.6.2020 má firma REMPSK s.r.o. Považská Bystrica od nás dlhodobo vypožičaný testovací prístroj WATCONTROL® II

REMPSK s.r.o.
Podmanín 185
017 01 Považská Bystrica
Zástupca: p. Marián Kostelanský
0948 529 103
rempsk@gmail.com

Predpokladaný záber firmy :

- Žilinský kraj
- Banskobystrický kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj

Oficiálne od 9.11.2020 má firma ELIB s.r.o. Lučenec od nás dlhodobo vypožičaný testovací prístroj WATCONTROL® II

ELIB s.r.o.
Ulica osloboditeľov 2837/9
984 01 Lučenec
Konateľ: p. Robert Golian
0908 243 543
elibsro@gmail.com

Predpokladaný záber firmy :

- Banskobystrický kraj

Zoznam noviniek

PF 2021
PF 2021
Zákaznícky servis - aktualizácia 2020
Služby pre našich zákazníkov - aktualizácia 2020
BURJ KHALIFA - DUBAI
Viete kde vo svete je najvyššie položené testovacie miesto aktívnych bleskozvodov ESE ? Prečítajte si krátky článok.
Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019
Prehľad požiarov spôsobených v SR v rokoch 2010-2019, ktorý sme obdržali od: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava; oddelenie analytické a expertízne
Búrka 117 km od severného pólu
Búrka 117 km od severného pólu
ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom
Príspevky a prednášky zo sympózií ILPA
NF C 17-102:2011
Reakcia autorov normy NF C 17-102 na publikovaný článok G. Krescanka ku výpočtu ochranného pásma E.S.E.
Zlepšenie zákazníckeho servisu 4.10.2018
Zavádzame nové služby pre našich zákazníkov
Príručka pre projektantov 2018 22.6.2018
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Aktualizované stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov