O nás

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

  • predaj aktívnych bleskozvodov WAT Franklinplus vr. príslušenstva
  • predaj izolovaných zvodových káblov a tienených zvodových káblov ISODC, ISOnV a Ericore firmy nVent ERICO
  • predaj zvodičov bleskového prúdu, prepäťových ochrán a bleskoistiek firmy LEUTRON
  • predaj programov určených pre projektantov elektro, VZT, ÚK a ZTI autorskej firmy ASTRA MS Software s.r.o. Zlín (ČR)

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

  • spracovanie projektovej dokumentácie aktívnych bleskozvodov a uzemnenia

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

  • činnosť súvisí s vypracovanými projektmi a inými činnosťami v investičnej výstavbe
Ing. Michal Krempa, majiteľ firmy

Firma El-Projekt vznikla začiatkom roku 1992 ako súkromná firma so zameraním na spracovanie projektovej dokumentácie elektrotechnických zariadení. Firma sa za roky svojej činnosti vyprofilovala hlavne v spracovávaní dokumentácie silnoprúdových elektroinštalácií, systémov merania a regulácie, elektrických prípojok, vzdušných el. vedení a rozvodní do 52kV, klasických a aktívnych bleskozvodov, uzemňovacích sústav, apod. Ďalším nosným programom firmy bolo spracovávanie kompletnej dokumentácie pre realizáciu výstavby vysielačov GSM a UMTS siete firmy ORANGE, T-Mobile a Telefónica O2.

Od roku 1995 rozšírila firma svoju činnosť o dodávky, montáže a revízie aktívnych bleskozvodov popredných európskych výrobcov. Okrem dodávok firma zabezpečovala kompletný servis od samotného návrhu bleskozvodnej sústavy, výpočtu sústavy podľa ustanovení STN 34 1391:1998, cez realizáciu diela, montáž bleskozvodnej sústavy až po jej kontrolu, odbornú prehliadku (revíziu) a odovzdanie užívateľovi. Od roku 2009 firma predáva aktívny bleskozvod WAT Franklinplus, ktorý je vyrábaný v EU. Od 1.3.2014 výrobky zodpovedajú štandardom normy STN 34 1398:2014. Samozrejme zodpovedajú aj ustanoveniam francúzskej normy NF C 17-102:2011, ktorá je v aktívnych bleskozvodoch svetovým štandardom.

Firma začala v roku 1998 predávať programy pre projektantov elektro, VZT a ZTI na slovenskom trhu ako zástupca firmy ASTRA 92 a.s. Zlín. Od 1. 7. 2001 je firma El-Projekt Košice oficiálnym distribútorom všetkých produktov firmy ASTRA 92 a.s. Zlín na území Slovenskej republiky (od 1.11.2010 je to firma ASTRA MS Software s.r.o. Zlín).

Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ISODC a ISOnV firmy nVent ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305 a IEC TS 62561-8, resp. pomocou tieneného zvodového kábla nVent ERICO Ericore. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov