Novinky

Príručka pre projektantov 2017

Aktualizovali sme pre Vás príručku pre projektantov - doplnili sme do nej všetky aktuálne zmeny,

ktoré nastali v priebehu roku 2017, hlavne zmeny vyplývajúce zo zrušenia normy STN 34 1398:2014 ku dňu 28.2.2017.

Celá príručka je prepracovaná podľa francúzskej normy NF C 17-102:2011.

Nová je možnosť priameho stiahnutia príručky bez vypĺňania dotazníka - napr. aj tu.

Zoznam noviniek

Príručka pre projektantov 2017 23.10.2017
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Norma NF C 17-102:2011 1.8.2017
úradný preklad normy do slovenského jazyka
Stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR 26.7.2017
ku ochrane objektov pred účinkami atmosférickej elektriny
OZ SLPA 21.3.2017
Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ SLPA
25 anniversary 1.3.2017
25. výročie založenia firmy
Nový prospekt WAT Franklinplus 24.3.2015
Ponúkame Vám na stiahnutie nový prospekt.
Príručka pre projektantov 24.3.2015
Aktualizovali sme príručku pre projektantov
Program KERAUN - aktívne bleskozvody 2.2.2015
Vydali sme novú verziu 3.0.0 programu KERAUN !
Novoročný pozdrav 8.1.2015
Ďakujeme všetkým za spoluprácu v uplynulom roku.
Výkresy pre projektantov 10.12.2014
Aktualizovali sme výkresy pre projektantov.
Zmena označenia hlavíc 26.10.2014
Meníme v súlade s čl. C.2.1.1 prílohy C normy označenie hlavíc.
Výrobcovia a značky

Pre vonkajšiu ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové aktívne bleskozvody značky WAT Franklinplus. Bezpečne zachytený blesk zvedieme do zeme pomocou zvodových vedení (priznaných / skrytých) pripojených k uzemňovačom. V špecifických prípadoch riešime zvedenie bleskov izolovanými zvodovými káblami typu ERITECH® ISODC firmy ERICO, konštruovaných podľa požiadaviek normy IEC 62305, resp. pomocou tieneného zvodového kábla ERITECH® ERICORE. Pre vnútornú ochranu pred bleskom a prepätím máme v ponuke špičkové zvodiče bleskových prúdov a prepäťové ochrany od firmy LEUTRON. Všetky potrebné výpočty zabezpečujeme programom KERAUN®, vyvinutým v spolupráci s firmou Astra MS Software s.r.o. Zlín, ČR.

FRANKLINPLUS WAT
LEUTRON

PRÍRUČKA
pre projektantov